skip to Main Content
Menu

Lúc trước, mình chỉ học hết cấp 2 và đi phụ hồ. Sau 2 năm vừa theo học và làm việc tại trung tâm đào tạo số 1, Minh đã tự mở được cơ sở sửa chữa, lắp đặt điện dân dụng cho riêng mình. Cơ sở đã hoạt động và phát triển được 4 năm.

Tất cả bình luận

Bình luận

NGUYỄN ĐỨC MINH
Back To Top