skip to Main Content
Menu
Từ nhỏ mình đã yêu thích nghề sửa chữa nhưng không có điều kiện để học đại học. Mình theo học nghề tại trung tâm và tự nhận thấy sự tận tâm và nhiệt tình của thầy cô. Mình vừa có thêm kiến thức, vừa có thêm thu thập trang trải cuộc sống.

Tất cả bình luận

Bình luận

PHẠM VĂN TÀI
Back To Top